Zoeken
Incident management.jpg

Wilchem beschikt tevens over een team dat speciaal getraind is om internationaal in actie te komen (Emergency Response Team). Oliesporen op de weg of dumpingen van chemisch afval? Een afgereden slagboom of lekkage op een containerschip? Geen uitdaging gaan we uit de weg! Van meldkamercoördinator tot operationeel team; Wilchem streeft naar het zo snel mogelijk beredderen van elk incident om gevolgschade te voorkomen. 

Ons team is daarom 24/7 bereikbaar en kan binnen 30 minuten ter plaatse zijn. 
Bel voor hulp 24/7 met onze meldkamer: 0800-870 20 20

Wat is Incident management? (betekenis)

Incident management is het hele pakket aan maatregelen dat na een ongewoon voorval (incident) de oorspronkelijke situatie herstelt. Op deze manier wordt milieu- en economische schade zoveel mogelijk beperkt.

Mede door de landelijke dekking is Wilchem in staat snel ter plaatse te zijn van een incident. Wij stellen de situatie veilig, ontzorgen de opdrachtgever en zorgen dat de situatie zo snel mogelijk genormaliseerd wordt.

Enkele voorbeelden van incident management

Incidenten waar Wilchem bijvoorbeeld voor ingeschakeld wordt:

Ongeval met geschaarde tankwagen

 • Incidentbeveiliging met botsabsorber en andere verkeersmaatregelen
 • Incidentlocatie afzetten met calamiteitenschermen
 • Overpompen tankwagen of inzet calamiteitenlekbak voor containers
 • Reinigen van het wegdek verontreinigd met olie of koelvloeistof
Dumping van chemisch afval.jpg

Dumping van chemisch afval (XTC)

 • Uitvoeren gasmetingen
 • Overpakken lekkende verpakkingen
 • Afvoeren en verwerken van de chemische afvalstoffen
 • Bodembereddering, bodemsanering
Schade containerschip.jpg

Schade containerschip

 • Inventarisatie van lekkende containers, uitvoeren gasmetingen
 • Reinigen van buitenzijde containers en scheepsruim
 • Overpakken of overpompen van beschadigde containers

Het op veilige en kostenefficiënte wijze afhandelen van incidenten vereist kennis en kunde in combinatie met snelle beschikbaarheid van de juiste mensen, middelen en materieel. Het afhandelen van meer dan 4000 incidenten per jaar dwingt Wilchem om voor elke alarmering zorgvuldig, snel en doeltreffend op te treden.

Incident management proces beschrijving.jpg

Incident management proces

Het incident management proces van Wilchem is erop gericht om incidenten o.a. bij bedrijven, in het verkeer, op het water en op het spoor, zo snel mogelijk op te lossen. Het liefst met weinig tot geen negatieve effecten, zodat situaties er weer uitzien zoals vanouds.

Incident management proces beschrijving

1. Melding incident 0800-8702020

 • Uitvraag melding door meldkamer volgens een vast protocol.
 • Wat is er gebeurd, zijn er gevaarlijke stoffen betrokken
 • Waar is het, hoe ziet de locatie eruit
 • Wanneer heeft het incident plaatsgevonden (prioriteit bepalen)
 • Wie is er betrokken en op locatie aanwezig (opdrachtgever, omgevingsdienst, hulpdiensten etc.)

2. Aansturing medewerkers en materieel

 • Responsetijd bepalen o.b.v. prioriteit
 • Dichtstbijzijnde gekwalificeerde medewerker oproepen
 • Benodigd materieel en materiaal aansturen

3. Veiligstellen locatie

 • Inventariseren aanwezige risico’s
 • Beveiligen incidentlocatie
 • Indien nodig opschalen (aanvullende medewerkers en materieel afroepen)
 • Informeren bevoegd gezag

4. Herstelwerkzaamheden uitvoeren

 • Beheersbaar maken aanwezige risico’s
 • Reinigingswerkzaamheden
 • Schadeherstel (wegdek, wegmeubilair, OV, signaalgevers etc.)

5. Onderzoek naar mogelijke oorzaak t.b.v. schadeverhaal

 • Foto’s maken van de situatie en werkzaamheden
 • Gegevens betrokken voertuigen / personen vastleggen
 • Indien mogelijk getuigenverklaringen opnemen

6. Afronding incident op locatie

 • Afvoeren afvalstoffen
 • Verkeersmaatregelen verwijderen
 • Locatie vrijgeven

7. Rapportage incident

 • Meldingsgegevens
 • Inventarisatie locatie
 • Registratie werkzaamheden
 • Afronding en advies
 • Afvalstoffengegevens

Incident management checklist

Op het moment wanneer er een incident voorkomt is het van groot belang dat er direct op een juiste manier wordt gehandeld. Hieronder kun je een handige (algemene) checklist vinden die gebruikt kan worden wanneer een incident afspeelt.

Incident management checklist.jpg

Incident management opleiding / incident management training

Mocht u of één van uw medewerkers een incident management opleiding of training willen volgen, dan bent u bij Wilchem op het juiste adres. Wilchem verzorgt diverse opleidingen en cursussen gerelateerd aan IM. Men kan bijvoorbeeld getraind worden in het herkennen van gevaarlijke situaties en gevaarlijke stoffen of een training ‘eerste maatregelen bij ongewone voorvallen’ volgen. Meer informatie kun je vinden bij training/advies.

Innovatief Incident Management 

Wilchem is al jaren een innovator in de wereld van IM. Het is voor ons vanzelfsprekend om op basis van onze expertise proactief te werken aan oplossingen. Zo ontwikkelden wij o.a. calamiteitenschermen om kijkers bij een calamiteit op afstand te houden en een mobiele lekbak welke ingezet wordt bij lekkende containers.  

Voor een project hebben wij onlangs nog een hulpstuk ontwikkeld voor het machinaal reinigen onder hoge druk vanaf de Manitou.

Incident management services

De IM-services die Wilchem biedt zijn: 
 

-       Incidenten op de weg 

-       Incidenten op het oppervlaktewater 

-       Incidenten in de haven 

-       Incidenten op het spoor 

-       Incidenten bij bedrijven 

-       Internationaal 

-       Incidenten met gevaarlijke stoffen