Zoeken
drugsdumping

Dangerous goods

Dagelijks hebben wij te maken met meldingen waarbij gevaarlijke stoffen in het spel zijn. Van dumpingen van (onbekende) chemicaliën tot een kapot gevallen barometer. Stoffen die bijtend, giftig en gevaarlijk zijn voor mens, dier en/of milieu. Wij komen er dagelijks mee in aanraking. Dit soort incidenten veilig en effectief oplossen is een belangrijk deel van ons werk.

drugsdumping

Dumpingen

Dumpingen van onbekende chemicaliën, asbest of drukhouders kunnen zorgen voor problemen met ernstige gevolgen voor mens, dier en milieu. 

Lees hier meer over hoe wij deze dumpingen aanpakken. 

Lees hier meer
lekkage zware chemicalien

Lekkages chemicaliën

Een lekkage van zware chemicaliën of gevaarlijke stoffen vormt altijd een potentieel gevaar voor mens, dier en milieu. Het is van groot belang dat bij een lekkage of spill de gepaste maatregelen genomen worden om de schade tot een minimum te beperken. Hier kan ook een bodemsanering noodzakelijk zijn. 

Lees hier meer over de calamiteiten lekbak, kwik incidenten en een (bodem)sanering.

Lees hier meer
skimmer en vacuumwagen.jpg

Incidenten met oppervlaktewater

Incidenten met oppervlaktewater komen veel voor in Nederland. Met regelmaat wordt onze hulp ingeroepen om problemen met oppervlaktewater te verhelpen. Meestal hebben deze problemen te maken met wateroverlast of verontreiniging van het oppervlaktewater. Incidenten met oppervlakte water is een onderdeel van ons incidentmanagement. 

Lees hier meer
schuimblus incidenten

Schuimblus incidenten

Automatische blussystemen zijn van enorme waarde bij het blussen van branden die zich voordoen op momenten dat er niemand aanwezig is. Deze systemen verspreiden een dikke deken van blusschuim om het vuur te doven. Het opruimen van dit blusschuim is een taak voor specialisten, zoals wij!

 

 

 


 

Lees hier meer
alternatieve brandstoffen

Alternatieve brandstoffen

Liquid Natural Gas (LNG) en Lithium-ion batterijen. In de zoektocht naar duurzamere en efficiëntere energiebronnen, krijgen alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar aardgas (LNG) en lithium-ion batterijen steeds meer aandacht. Beide opties bieden zowel voordelen als uitdagingen in de verschillende sectoren die ermee te maken hebben. 

Lees hier meer