Zoeken

Incidenten in de haven

Met regelmaat hoor je het bij Wilchem door de gangen gaan; ‘We hebben weer een bootje!’. Met andere woorden; er is een calamiteit in de haven. Incidenten in de haven is een onderdeel van ons incident management. Wilchem is veel te vinden in havengebieden. Meestal in de haven van Rotterdam waar een dependance van Wilchem is gevestigd. Maar ook Antwerpen, Zeebrugge en Amsterdam zijn gebieden waar we komen. In specifieke gevallen zijn we wereldwijd inzetbaar met ons Emergency Response Team (ERT).  

Welke incidenten in een haven?

Havengebieden zijn indrukwekkende werelden op zich. Een plek waar je niet zomaar komt als je er niks te zoeken hebt. Vrachtwagens rijden af en aan om lading op te halen, schepen vanuit de hele wereld komen om te laden en lossen.

 

Het is een intrigerend web van wereldwijde logistiek.

 

Wilchem komt in actie voor bijvoorbeeld het in goede banen leiden van het vele vrachtverkeer bij onvoorziene (weers-) omstandigheden, lekkende containers, overpakken en ompakken van lekkende containers, morsingen op het water, enzovoort.

Lekkende container aan boord van een schip

Een container aan boord van een schip kan bijvoorbeeld op een celgeleider terechtkomen en lekraken. Zie de video hieronder.

 

Op de foto’s is te zien dat olie van een lekgeraakte container in de gangway catwalks en lasingbays zijn terechtgekomen. Ook is een deel van de olie op de kade terechtgekomen. Als eerste wordt in zo’n situatie de situatie veiliggesteld en worden kolken en leidingwerk leeggezogen om milieuschade te beperken. Daarna gaat het schoonmaakwerk aan boord en op de kade van start.

 

Ompakken en stuwen zeecontainer

De inhoud van zeecontainers die in de havens aankomen is zeer uiteenlopend. Mensen die werkzaam zijn in de havens en betrokken zijn in het logistieke proces, zijn getraind om alert te zijn op lekkages en andere incidenten.

 

Functionarissen controleren de etikettering en wijze van verpakken van lading. Deze moet voldoen aan strenge regels conform IMDG. IMDG staat voor de International Maritime Dangerous Goods code waarin alle vervoerbepalingen met betrekking tot het zeevervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm, in tanks en tankcontainers.

 

Een zeecontainer is verzegeld en moet worden voorzien van etiketten waaruit blijft welk type lading in de container aanwezig. Als dit niet juist uitgevoerd is, moet de container omgepakt worden, gestuwd, correct geëtiketteerd en verzegeld.

 

Wekelijks worden wij meerdere malen ingeschakeld voor het opnieuw stuwen en etiketteren van zeecontainers.

 Lekkage lading

Wanneer er een lekkage van een gevaarlijke stof wordt aangetroffen, zijn aanvullende maatregelen vereist. De lading wordt omgepakt en voorzien van de juiste etiketten om verder vervoer mogelijk te maken.

Verkeersmaatregelen bij grote drukte in havengebied

Het vele vrachtverkeer naar en van de havens kan in geval van slechte weersomstandigheden of andere incidenten vastlopen. Wilchem zet dan scenario’s uit om de doorstroom te bevorderen en de veiligheid te verhogen.