Zoeken

Duurzaamheid

Lees hier meer over de onderwerpen duurzaamheid, innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

emissieloos 2023

Duurzaamheid en innovatie

Ons duurzaamheidsbeleid sluit aan bij de ambitie van VolkerWessels om in 2030 volledig emissievrij te werken. Het richt zich op het tegengaan van klimaatverandering, op aanpassing aan de klimaatverandering die reeds is ingezet en op het behouden en verbeteren van het complexe ecosysteem van planten en dieren.

Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen, zoals het verduurzamen van ons wagenpark en onze huisvesting, het inperken van onnodige verkeersbewegingen en het investeren in emissievrij materieel, zijn wij goed op weg om als Wilchem op eigen kracht een CO2-reductie van meer dan 70% in 2030 te realiseren. 

Een mooi voorbeeld van een duurzame innovatie is onze waterzuiveringsinstallatie in Papendrecht. Het vervuilde water wat na een wegdekreiniging mee terug komt in onze tanks wordt hierin gezuiverd en is zo opnieuw te gebruiken bij een volgende reiniging. 

Om volledig emissievrij te kunnen werken zijn wij ook deels afhankelijk van anderen. We zoeken daarom intensief de samenwerking op met onze opdrachtgevers, leveranciers, kennisinstellingen en andere partners. 

Onze drive om te innoveren is naast duurzaamheid ook altijd gericht op veiligheid. Onze mensen staan dagelijks bloot aan allerlei gevaren, zoals bij wegafzettingen. Daarom hebben wij samen met onze leverancier geïnvesteerd in de ontwikkeling van een automatische kegelzetter. Dit zorgt ervoor dat onze mensen op een veel veiligere en snellere manier hun werk kunnen doen. 

MVO

Wij vinden het belangrijk om als bedrijf maatschappelijk betrokken te zijn. Dit doen we allereerst door te investeren in het welzijn van onze mensen, we geven ze de gelegenheid om te sporten, ondersteunen initiatieven die bijdragen aan een gezondere leefstijl en sponsoren sportteams.

Bij onze inkoop kijken we kritisch naar duurzame mogelijkheden en doen we graag zaken met partijen die ook maatschappelijke betrokken zijn.

  • Meer lezen over duurzaamheid?

    Klik hier om meer te weten te komen over duurzaam en innovatief werken in samenwerking met Houweling Group. 

    Lees hier het hele artikel
    Houweling group