Zoeken

Ongelukken op de weg veilig, snel en effectief aanpakken?

Incident management op de weg wordt ook wel weg management of incident management verkeer genoemd. Wilchem is dagelijks te vinden op de weg om tal van werkzaamheden uit te voeren. Onze vakmensen zijn (en worden voortdurend) getraind om deze werkzaamheden onder de meest uiteenlopende omstandigheden veilig en professioneel uit te voeren. Ongelukken op de weg veilig, snel en effectief aanpakken is een onderdeel van ons incident management. 

Ongelukken op de weg veilig, snel en effectief aanpakken!.jpg

Wegdek reinigen

Oliespoor melden op de weg

Een oliespoor verwijderen of olie op het wegdek verwijderen is een vak apart. Wanneer er een melding van een oliespoor op het wegdek bij ons binnenkomt, is het dan ook van belang te weten om welke soort olie het gaat. Zo kan Wilchem het oliespoor opruimen met de inzet van het juiste materieel. Helaas is het niet altijd bekend om welk type olie het gaat. Daarom zullen onze specialisten in geval van oliesporen ter plaatse nauwkeurig beoordelen om welke olie of eventuele gevaarlijke stof het gaat. Zelf olievlekken verwijderen of olie verwijderen. van straat? Waag je er niet aan en laat het door één van onze specialisten doen.

 

Kennis van lekkages en olievlekken verwijderen op de weg

De machinisten op onze wegdekreinigers weten als geen ander wat ze in moeten zetten om de gevolgen van de vele soorten van lekkages op het wegdek in te perken en te reinigen. Doordat Wilchem beschikt over al het benodigde materieel en vakkundig personeel, zijn wij in staat om het wegdek veilig, doortastend en efficiënt te reinigen. Wij stellen alles in het werk om de gevolgen van de vervuiling op het wegdek te beperken waardoor het verkeer weer zo snel mogelijk kan doorstromen. Zo wordt onnodige filevorming voorkomen. En nog belangrijker; de situatie op de weg is weer veilig.

Regelmatig wordt Wilchem ingeschakeld bij het reinigen van het wegdek in geval van: 

-        Oliesporen en olievlekken, zoals; dieselsporen, hydraulische olie, motorolie

-        Lekkages, zoals; koelvloeistof, verf, latex, chemicaliën, frituurvet en dierlijke vetten.

-        Overige, zoals; brandresten na een autobrand, bloedvlekken, graffiti en meer.

 

Wegdekreiniger

Wilchem heeft verschillende wegdekreinigers. Elk type heeft zijn eigen ‘specialiteiten’. Welke wegdekreiniger ingezet zal worden bij het reinigen van een wegdek hangt af van verschillende factoren, waaronder het soort wegdek en verontreiniging. Een voorbeeld hiervan is de warmwater wegdekreiniger. Deze wordt ingezet bij moeilijk te verwijderen verontreinigingen zoals palmolie. 

Soorten wegdek

Wilchem heeft wegdekreinigers in huis die al deze onderstaande ondergronden kunnen reinigen. 

Zeer open astfalt beton (ZOAB)

De meeste snelwegen in Nederland zijn geasfalteerd met zoab. ZOAB staat voor: zeer open asfalt beton en wordt soms ook wel fluisterasfalt genoemd. Dit omdat zoab geluid absorbeert.

 

De open structuur van het asfalt is kenmerkend voor met zoab geasfalteerde wegen. Hierdoor stroomt water sneller weg waardoor gladheid door water beperkt wordt. Hierdoor komt er nauwelijks spoorvorming voor. Zoab heeft echter een kortere levensduur en de toplaag beschadigt sneller. Met name bij strenge vorst kom je dit tegen (vorstschade aan het wegdek).

Dicht asfalt beton (DAB)

Dicht Asfalt Beton wordt met name gebruikt bij provinciale wegen, stadswegen en wegen buiten de bebouwde kom. Omdat DAB het water niet goed kwijt kan, is wateroverlast op DAB vaak in geval van hemelwater afval (HWA) aan de orde. Wilchem kan dit met de vacuümwagen wegpompen zodat gevaarlijke situaties en verkeersopstoppingen zo snel mogelijk beheersbaar zijn en opgelost kunnen worden.

Betonwegen

Betonwegen bestaan uit grote betonplaten. Ook hier is de afwatering meestal niet optimaal.  

Bestrating klinkerwegen

Bestrating met klinkers vraagt weer een andere vorm van reiniging. Klinkerwegen vindt men vooral binnen de bebouwde kom.

 

Verkeersmaatregelen treffen

Tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen om een ongeval of incident op de weg zo snel mogelijk te isoleren en een veilig werkvak te creëren. Zo kunnen de hulpdiensten hun werk op een veilige manier uitvoeren.

Ongeval snelweg

Wanneer er een incident in het verkeer, zoals bijvoorbeeld een ongeval op de snelweg, heeft plaatsgevonden, moeten er zo snel mogelijk verkeersmaatregelen getroffen worden. Zodra Wilchem een oproep binnenkrijgt van een incident waarbij onze assistentie gewenst is, vertrekken de benodigde voertuigen zo snel mogelijk ter plaatse. Meestal gaat één van onze incidentcoördinatoren als eerste ter plaatse. Deze IC inspecteert en bepaalt in overleg met de klant en de meldkamer welk materieel, naast het gebruikelijke team, ingezet dient te worden. Doorgaans bestaat een team in het verkeer uit een werkbus met materieel voor een afzetting, de botsabsorber en zonodig wagens als een wegdekreiniger; actiewagen, vacuümwagen; dieplader met lekbak of een wagen met bijvoorbeeld een HD unit. Dit is afhankelijk van de vraag en inschatting ter plaatse. Wilchem beschikt over een uitgebreid wagenpark waardoor er snel geschakeld kan worden.

Het is onmogelijk om elk incident van tevoren te beschrijven. Daarom zijn er richtlijnen opgesteld die gehanteerd worden bij incidenten in het verkeer: de REVI (richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten). Al deze beschreven richtlijnen hebben als eerste doel om een veilige situatie te creëren. Wilchem werkt door het hele land en kan vanuit verschillende locaties snel ter plaatse zijn.

Naast kennis van deze richtlijnen voor incidenten in het verkeer, zijn al onze medewerkers die ingezet kunnen worden voor werkzaamheden op de weg, hier natuurlijk voor opgeleid De meeste collega's beschikken over een certificaat Vakman Tijdelijke Verkeersmaatregelen BRL9101 en Verkeersregelaar. Daarnaast hebben we enkele Verkeersspecialisten in ons team. Zo zijn we altijd in staat om de klus veilig met elkaar te klaren.

 

Geplande werkzaamheden

Ook voor geplande werkzaamheden aan de weg wordt Wilchem regelmatig gevraagd om verkeersmaatregelen te treffen.

Wilchem heeft meerdere actiewagens, tekstwagens, botsabsorbers en overig materieel om bij een incident op de weg een veilige werksituatie te kunnen creëren. 

 

Alle geplande verkeersmaatregelen worden geplaatst conform CROW. CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.

Herstelwerkzaamheden

Wilchem vertrekt altijd als laatste…

Als de hulpdiensten vertrekken, blijven onze mensen ter plaatse om te zorgen dat de weg schoon wordt gemaakt en eventuele schade wordt hersteld. Denk hierbij aan schade aan geleiderails, gaten in het asfalt, beschadigde verkeersborden en ander wegmeubilair. Hiervoor hebben wij divers wegmeubilair op voorraad zodat onderdelen vervangen en reparaties snel uitgevoerd kunnen worden.

Op de foto's hieronder is te zien dat er door een ongeval geleiderails beschadigd zijn. Met een afzetting is een werkvak gemaakt zodat collega's de geleiderails kunnen vervangen.

Glad wegdek

Last van een glad wegdek? Waar nodig kan Wilchem ingezet worden ten behoeve van gladheidsbestrijding. Omdat wij over zwaar materieel beschikken, zijn wij in staat dikke lagen ijs van het asfalt te ‘schrapen’. Voor een normale sneeuwschuiver zijn deze ijslagen te dik.

Wateroverlast oplossingen

Bij wateroverlast op de weg kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Wilchem gaat met de vacuümwagen ter plaatse om water af te zuigen zodat het wegdek zo snel mogelijk weer begaanbaar wordt.

 

Ook in tunnels kan wateroverlast ontstaan. Onder een tunnel bevindt zich een zogenaamde tunnelbak ten behoefte van het opvangen van vloeistof in geval van calamiteiten. Als het, water om welke reden dan ook, niet meer wegloopt, moet de tunnelbak leeggepompt worden. Vooral in regenachtige periodes of bij plotselinge heftige regenval is dit regelmatig aan de orde.

Herstelwerkzaamheden voor bruggen

Wilchem heeft in de afgelopen jaren diverse incidenten bij bruggen opgelost. Met name incidenten met slagbomen (slagboom brug) of het vervangen van houten balken in de brug behoren hierbij tot onze werkzaamheden. Wilchem heeft verschillende soorten slagbomen op voorraad zodat we afgereden slagbomen snel kunnen vervangen.

 

Calamiteitenscherm

Kijkersfiles! Niets is vervelender dan wanneer nieuwsgierige kijkers bij een ernstig incident de situatie nog verder ontregelen. Er dreigen kijkersfiles te ontstaan en het gevaar op ongelukken in deze files is groot. Wilchem heeft calamiteitenschermen ontwikkeld om incidenten af te schermen. De anti-zichtschermen bieden privacy en veiligheid ter plaatse en voorkomen onnodige files. Inmiddels worden onze schermen breed ingezet, ze zijn immers voor meerdere zaken toepasbaar dan alleen voor ongevallen op de weg.

Calamiteitenlekbak

Wanneer er op de weg een lekkage is ontstaan door bijvoorbeeld een vrachtwagen met een tankcontainer waarvan de afsluitklep is gaan lekken, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Speciaal voor dit soort lekkages heeft Wilchem de calamiteitenlekbak voor op de weg ontwikkeld. Deze is bedoeld voor beschadigde (tank)containers die niet op normale wijze verder getransporteerd kunnen worden. Wij takelen de lekkende container in de lekbak waardoor de gevolgen van de lekkage zo snel mogelijk ingeperkt worden. Pas dan kan men beginnen met het asfalt reinigen

Opleidingen

Al onze mensen hebben minimaal een opleiding Vakman Verkeersmaatregelen (BRL9101) en zijn tevens Verkeersregelaar. Daarnaast beschikken zij allen over kennis van gevaarlijke stoffen die ook bij het reinigen van de weg van belang is. Meer informatie over ons trainingscentrum.