Zoeken
voertuig brand met onbekende chemische stof

Voertuig brand met onbekend chemische stof

WE DO SERIOUS BUSINESS

Deze klus hebben wij volledig mogen uitvoeren.

Op donderdag 14 maart ontvingen wij een melding van de politie over een verbrand voertuig, maar bij aankomst bleek het incident complexer dan aanvankelijk gedacht. Naast het voertuig ontdekten we half verbrande jerrycans, waardoor het geen gewone brand betrof maar een gevaarlijke situatie met chemisch afval. We hebben rondom het voertuig diverse metingen verricht om te bepalen of er schadelijke gassen aanwezig waren. Tevens hebben wij direct de pH-waarde van de vloeistof gemeten en vastgesteld dat de pH waarde 14 betrof, wat duidt op een basische stof.


Na deze meting hebben we de Gemeente Rotterdam geïnformeerd over de situatie en ons plan van aanpak besproken om dit incident op te lossen. Om het onbekende chemische afval veilig te verpakken, hebben we het aantal medewerkers opgeschaald. De medewerkers gingen aan de slag met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder: filterbusmaskers met ABEK-P3 filters, CFR-pakken, chemicaliënbestendige handschoenen en rubberen laarzen om de onbekende chemische stoffen te verwijderen uit het uitgebrande voertuig.


We hebben een vacuümwagen ADR/VLG ingezet om de verbrande verpakkingsmaterialen leeg te zuigen, de verbrande verpakkingsmaterialen zijn aansluitend door ons verpakt in UN-gekeurde verpakkingen, waarna het afval is afgevoerd naar een erkend afvalverwerker. Het wrak is gereinigd met behulp van een HD-vacuüm combi voordat het is afgevoerd voor nader onderzoek door een bergingsbedrijf.


Nadat het wrak was verwijderd, hebben we een mobilight geplaatst om de locatie te verlichten, aangezien er nog een bodemsanering moest plaatsvinden. De sanering is uitgevoerd onder toezicht van een milieukundig begeleider, waarbij een rupskraan met overdruk cabine en ABEK-P3 filters werd gebruikt. Door de milieukundige begeleider zijn van de ontgraving nacontrole monsters genomen en ingezet bij een geaccrediteerd laboratorium om te bepalen of er geen schadelijke stoffen meer aanwezig zijn. De vervuilde grond is afgevoerd naar een erkend verwerker in een vloeistofdichte containerbak.


Na afronding van de sanering hebben we de locatie afgezet met incidentschermen om de veiligheid van voorbijgangers te waarborgen. Ook is het voetpad aan beide zijden van de locatie afgesloten voor voetgangers. Zodra de analyseresultaten van de nacontrole monters bekend zijn, zal de kleigrond worden aangevuld en zullen de schermen worden verwijderd.