Zoeken

Incidenten bij bedrijven

Bij bedrijven en op en rond bedrijventerreinen komen incidenten voor waarbij de hulp van Wilchem wordt ingeroepen. Denk aan lekkages van gevaarlijke stoffen, blusschuimincidenten, oliesporen, problemen met de waterzuivering en meer. Incidenten bij bedrijven is een onderdeel van ons incident management. We gaan niet weg voordat we klaar zijn!  

Wat kan Wilchem betekenen voor bedrijven wanneer er een incident of calamiteit gaande is?

Incidenten bij bedrijven zijn heel divers. Wilchem wordt onder andere ingeschakeld wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een lekkage van een gevaarlijke stof; verontreiniging van een wegdek of werkvloer zoals bijvoorbeeld oliesporen; problemen met blusschuiminstallaties; reinigen van tanks, enzovoort.

 

Voorbeelden van incidenten van bedrijven

Hieronder hebben we een aantal voorbeelden van incidenten bij bedrijven uitgelicht.

Lekkage gevaarlijke stoffen

Bij een bedrijf met een tankpark voor onder andere salpeterzuur, ontstond een ernstige lekkage waarbij honderden liters salpeterzuur wegliep. Salpeterzuur is een zeer bijtende stof die bij aanraking brandwonden veroorzaakt. Onder leiding van een milieukundige is bekeken wat er noodzakelijk was om het incident te beredderen en de gevolgschade te beperken.

 

De vloer werd ingezet met een oplossing van natriumbicarbonaat om het salpeterzuur te neutraliseren. Na het wegzuigen van de bijtende stof met een vacuümwagen, kon worden bekeken hoever de stof in de grond was terecht gekomen. Met behulp van een grondzuigwagen is vervuilde grond verwijderd. Uiteindelijk kon het reinigen van het tankpark beginnen. Een enorme klus waarbij alle werkzaamheden zijn uitgevoerd onder bescherming van onafhankelijke ademlucht.

 

 

Blusschuimincidenten

Op het oog lijkt het een gigantische schuimparty. Maar de werkelijkheid is voor een ondernemer niet bepaald feestelijk. Bij onderstaand voorbeeld zijn, na een ongewenste schuimblussing, hallen en een parkeerplaats volgelopen met schuim.

 

Met behulp van een bluspomp en ander materieel is het schuim plat geslagen en verwijderd. De straatkolken zijn leeggezogen en doorgespoten. Blusschuim opruimen? Laat het doen door de professionals van Wilchem.

 

Verdacht afval ompakken

Een afvalverwerker trof verdacht materiaal aan wat mogelijk gevaar op kon leveren bij de verwerking. Daarom werd Wilchem gevraagd een oplossing te organiseren. Na een inventarisatie en het aantreffen van onder andere gebruikte naalden, werd besloten het afval om te pakken en in vaten af te voeren.

 

Olie-/ vetlekkage bij fabriek

Tijdens werkzaamheden is er olie of vet in een put terechtgekomen. Met behulp van de vacuümwagen werd dit verwijderd.