Zoeken

Incidenten met gevaarlijke stoffen

Dagelijks hebben wij te maken met meldingen waarbij gevaarlijke stoffen in het spel zijn. Van dumpingen van chemicaliën tot een kapot gevallen barometer. Bijtend, giftig, gevaarlijk voor mens, dier of milieu; noem het maar of we komen het tegen. Incidenten met gevaarlijke stoffen is een onderdeel van ons incident management. 

Wat zijn gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken. Alle gevaarlijke stoffen die worden vervoerd over de weg of op het water, mogen alleen volgens strikte regels worden verpakt en vervoerd.

 

Alle medewerkers bij Wilchem zijn uitvoerig opgeleid om veilig te kunnen en mogen werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast hebben wij veiligheidskundigen en verschillende specialismen in huis waardoor Wilchem bij nagenoeg elk incident of calamiteit waarbij gevaarlijke stoffen in het spel zijn, op kan treden. Of dat nu op de weg, het water of bij een bedrijf is.

 

Op deze pagina vind je enkele voorbeelden van incidenten met gevaarlijke stoffen.

Dumpingen drugsafval of onbekende chemicaliën

Het produceren van bijvoorbeeld chemische drugs, levert afval op wat doorgaans niet legaal afgevoerd wordt. Vaak wordt dit in de natuur gedumpt. Wilchem gaat bij dumpingen ter plaatse, controleert waar mogelijk om welke chemicaliën het gaat en neemt de maatregelen die nodig zijn om het afval veilig te verwijderen.

 

Kwik

Kwik is een stof die gevaarlijk is voor gezondheid en (leef-)milieu. Het blijft lang aanwezig in de natuur en stapelt zich op in de voedselketen. In het milieu ondergaat kwik transformaties wat leidt tot de vorming van methylkwik, deze vorm is uiterst gevaarlijk. Kwik wordt onder andere gebruikt in meetapparatuur, vaccins, elektronische onderdelen of als pesticide.

 

Bij het vrijkomen van kwik moet er dus altijd direct professionele hulp ingezet worden! Mocht kwik vrijkomen moet je het direct afdekken met een doek.

Voorheen werd kwik gebruikt omdat het bij kamertemperatuur een vloeibaar metaal is dat onder andere zeer nauwkeurig de temperatuur kan weergeven. Het kwik zit meestal in een dunne glazen buis die zeer breekbaar is.

 

Asbest

Zolang asbest in ‘gebonden toestand’ verkeert, is het niet gevaarlijk voor de gezondheid. Vervuiling van de buitenlucht met asbestvezels vindt meestal plaats door brand en sloop van gebouwen die asbest bevatten. Het inademen van deze vezels is gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom is er een strikte regelgeving voor de verwijdering van asbest.

 

Wanneer Wilchem opgeroepen wordt voor een dumping van asbestverdacht materiaal, gaan wij ter plaatse. Na een inventarisatie van de situatie, wordt besloten welke maatregelen genomen moeten worden om het materiaal veilig te kunnen verwijderen.

 

Bodemsanering

Wanneer er een melding van een lekkage van een onbekende stof binnenkomt bij onze meldkamer, zullen onze deskundigen eerst met behulp van metingen vaststellen om welk type stof het gaat. Indien blijkt dat een sanering noodzakelijk is, komen wij met materieel om de bodemsanering uit te voeren. Deze bodemsanering staat onder leiding van één van onze bodemdeskundigen.Tijdens de sanering worden voortdurend metingen uitgevoerd. Als blijkt dat ook het grondwater sporen van de vervuiling bevat, moeten de maatregelen uitgebreid worden.

In onderstaande casus werden sporen van methylstyreen in het grondwater gevonden. Daarom werd grondwater weggezogen en een drain met een peilbuis aangelegd om de situatie te kunnen blijven monitoren.

Gasflessen

Het zal je maar gebeuren; je struikelt tijdens een mooie wandeling over oude gasflessen, goed verstopt tussen het hoge gras…

 

Onlangs ging onze veiligheidsadviseur weer op pad om te beoordelen om welke drukhouders het deze keer ging. De flessen waren zwaar gecorrodeerd waardoor er geen merktekens of inslagen zichtbaar waren. Gezien het materiaal wat er omheen lag, ging het hier waarschijnlijk om acetyleen en zuurstof. De aangetroffen flessen zullen in een bergingsverpakking voor drukhouders afgevoerd worden.

 

Liquid Natural Gas (LNG)

 

Liquid Natural Gas (LNG) is vloeibaar gemaakt aardgas. Hiermee is het volume vele malen kleiner dan van aardgas bij normale, atmosferische temperatuur en druk. Daarom wordt deze methode veel gebruikt bij transport van aardgas over zee in LNG-tankers. Dit is goedkoper dan transport via pijpleidingen. LNG wordt o.a. gebruikt als brandstof in de scheepvaart en is een schoner alternatief voor diesel en conventionele scheepsbrandstoffen. 

Veiligheid en LNG

Liquid Natural Gas (LNG) vervliegt na het verdampen direct en een LNG tank raakt niet zomaar lek. Er is veel aandacht voor het veilig vervoeren van LNG. Calamiteiten zijn helaas nooit uit te sluiten. Daarom zijn er bij Wilchem meerdere specialisten getraind in het gebruik van de LNG Hulpregeling ‘emergency kit’. Hiervoor hebben verschillende oefeningen plaatsgevonden om calamiteiten na te bootsen.  

 

Bij Wilchem is kennis over het product LNG en de technische aspecten van een LNG tankcontainer. 

 

Tijdens oefeningen is getraind in het aanleggen van een lekvrije koppeling tussen een tankcontainer en een mobiele fakkel. Daarmee kan gecontroleerd, op veilige wijze en methaanvrij de druk van een tankcontainer worden gehaald.