Zoeken

Incidenten oppervlaktewater

Incidenten met oppervlaktewater komen veel voor in Nederland. Met regelmaat wordt de hulp van Wilchem ingeroepen om problemen met oppervlaktewater te verhelpen. Meestal hebben deze problemen te maken met wateroverlast of verontreiniging van het oppervlaktewater. Incidenten met oppervlakte water is een onderdeel van ons incident management. 

Verontreiniging van oppervlaktewater

De verontreiniging van oppervlaktewater kan op veel verschillende manieren ontstaan. Wat we vaak zien is dat er door een (olie-) lekkage op het wegdek, olie in een kolk terechtkomt. De olie komt dan in het oppervlaktewater en heeft vervolgens vrij spel.

 

Daarom controleren we bij een lekkage op het wegdek te allen tijde of er een lekkage naar een kolk is ontstaan. Zo kan er snel gehandeld worden om ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.

Wat is oppervlaktewater

Oppervlaktewateren zijn natuurlijke of kunstmatige wateren die zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van de aarde bevinden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld grondwater dat bij bronnen opwelt. De overheid zorgt met wet- en regelgeving voor een goede kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater.

Wateroverlast

Wanneer er sprake is van hevige regenval zie je vaak dat het water op bepaalde plekken moeilijk weg kan. Afwateringssytemen kunnen de hoeveelheid water niet aan, tunnelbakken lopen vol, er ontstaan grote plassen op de weg, enzovoort. Wilchem gaat in zulke gevallen ter plaatse met onder andere een vacuümwagen om het overtollige en/of vervuilde water op te zuigen.

 

Reinigen olielekkage oppervlaktewater

Een (olie-) lekkage op het water kan op verschillende manieren verwijderd worden. Afhankelijk van o.a. de weersomstandigheden en de grootte van het verontreinigde wateroppervlak, wordt er beoordeeld welke middelen moeten worden ingezet.

Oliebooms

Met behulp van oliebooms wordt een lekkage ingedamd waardoor het verontreinigde gebied beperkt blijft. Oliebooms zijn drijvende, absorberende slangen. Bij het gebruik van oliebooms, is het belangrijk dat het niet windstil is. Door de wind wordt de verontreiniging naar de oliebooms gedreven waardoor de olie geabsorbeerd kan worden.

 

 

Olieabsorptiedoeken

Olieabsorptiedoeken worden gebruikt om lekkages op lastige plekken te absorberen, bijvoorbeeld in sloten of langs de waterkant. Ook op het wegdek wordt gebruik gemaakt van deze doeken. Met name op plekken waar een wegdekreiniger niet bij kan. Dan probeert men te voorkomen dat de olie wegstroomt naar een kolk en zo alsnog in het oppervlaktewater terecht komt.

 

 

Skimmer

De skimmer wordt ingezet op plaatsen waar voldoende ruimte is om de vacuümwagen langs de waterkant te parkeren. Het apparaat heeft draaiende discs waarmee de olie van het water wordt gescheiden. De olie wordt direct afgezogen naar de vacuümwagen en het schone water wordt geloosd in het oppervlaktewater. De skimmer is niet zoals de oliebooms weersafhankelijk.

 

Oliekerende schermen 

Soms zijn oliebooms niet afdoende om de verspreiding van een vervuiling tegen te gaan. In zo’n geval worden oliekerende schermen ingezet. Wilchem gebruikt deze schermen om bijvoorbeeld een oliemorsing in te sluiten. De morsing wordt vervolgens met een skimmer en vacuümwagen verwijderd van het oppervlak.  

 

 

Kolken

Straatkolken en trottoirkolken voeren het regenwater af. Deze kolken zijn meestal aangesloten op het riool maar soms ook op een directe afvoerleiding naar oppervlaktewater. Soms raken riolen of kolken verstopt door vuil of bladeren. De wateroverlast die hierdoor ontstaat, verhelpt Wilchem door het leegzuigen en reinigen van de kolken.