Zoeken

Dumpingen

Of het nu om gedumpte lachgas flessen, asbest of onbekend chemisch afval gaat, wij gaan ter plaatse en ruimen het op!

voertuig brand met onbekende chemische stof
gevaarlijke stoffen

Onbekende chemicaliën

Een dumping van onbekende chemicaliën is een ernstige bedreiging voor mens en milieu. Onze expertise ligt in het snel ter plaatse zijn bij dergelijke incidenten om een eerste beoordeling te maken van de situatie. We onderzoeken de gedumpte chemicaliën zorgvuldig en bepalen de risico’s die ze vormen voor de omgeving. Hierna gaan wij met een gestructureerde aanpak aan de slag om het afval veilig te verwijderen. 

 

 

asbest

Asbest

Zolang asbest in ‘gebonden toestand’ verkeert, is het niet gevaarlijk voor de gezondheid. Vervuiling van de buitenlucht met asbestvezels vindt meestal plaats door brand en sloop van gebouwen die asbest bevatten. Het inademen van deze vezels is wel gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom geldt er een strikte regelgeving omtrent het veilig verwijderen van asbest.

Wanneer wij een melding krijgen van een dumping waarbij asbest verdacht materiaal aanwezig, inventariseren wij bij aankomst direct de situatie en besluiten onze experts welke maatregelen er genomen moeten worden om het materieel veilig te kunnen verwijderen.

lachgas

Gasflessen

Het zal je maar gebeuren; je struikelt tijdens een mooie wandeling over oude gasflessen, goed verstopt tussen het hoge gras…

Onlangs ging onze veiligheidsadviseur weer op pad om te beoordelen om welke drukhouders het deze keer ging. De flessen waren zwaar gecorrodeerd waardoor er geen merktekens of inslagen zichtbaar waren. Gezien het materiaal wat er omheen lag, ging het hier waarschijnlijk om acetyleen en zuurstof. De aangetroffen flessen zullen in een bergingsverpakking voor drukhouders afgevoerd worden.