Zoeken

Lekkages chemicaliën

Het is van groot belang dat bij een lekkage of spill de gepaste maatregelen genomen worden om de schade tot een minimum te beperken. Hieronder beschrijven wij hoe we te werk gaan.

lekkage mierenzuur
foto lekbaktrailer zonder bedrijfslogo's

Calamiteitenlekbak

Wanneer er op de weg een lekkage is ontstaan door bijvoorbeeld een vrachtwagen met een tankcontainer waarvan de afsluitklep is gaan lekken, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Speciaal voor dit soort lekkages heeft Wilchem de calamiteitenlekbak voor op de weg ontwikkeld. Deze is bedoeld voor beschadigde (tank)containers die niet op normale wijze verder getransporteerd kunnen worden. Wij takelen de lekkende container in de lekbak waardoor de gevolgen van de lekkage zo snel mogelijk ingeperkt worden. Pas dan kan men beginnen met het asfalt reinigen. 

sanering

Saneringen

Indien er naar voren komt dat een sanering noodzakelijk is, komen wij met professioneel materieel om deze (bodem)sanering uit te voeren, altijd onder leiding van een van onze (bodem)deskundige. Tijdens de sanering worden voortdurend metingen uitgevoerd. Als blijkt dat ook het grondwater sporen van de vervuiling bevat, moeten de maatregelen uitgebreid worden en zorgen wij ook hier voor de juiste afhandeling. 

kwik

Kwik

Kwik is een zeer gevaarlijke stof. Het vormt een ernstige bedreiging voor zowel de gezondheid als het milieu. Dit komt omdat kwik langdurig aanwezig blijft in de natuur en zich zo ophoopt in de voedselketen. In een milieu omgeving ondergaat kwik transformaties, resulterend in de vorming van methylkwik. Dit is een bijzonder gevaarlijke variant.

Kwik wordt op verschillende manieren toegepast, in bijvoorbeeld meetapparatuur (barometers), in vaccins en in elektronische componenten.

Wanneer kwik vrij komt moet er onmiddellijk veilig en juist gehandeld worden. Daarom is het super belangrijk daar een expert bij in te schakelen. Wij hebben ruime ervaring in het veilig verwijderen van vrijgekomen kwik en zijn uitstekend in staat dit efficiënt en snel te doen.