Zoeken
20170314_091336.jpg

Verwijderen kwik als gevolg van breuk in barometer

Als gevolg van een omgevallen barometer in de woonkamer, is er een onbekende hoeveelheid Kwik vrijgekomen in de woning.Na het uitvoeren van een kwikdampmeting is geconstateerd dat de gemeten waarden hoger liggen dan de advieswaarde, en dat deze concentratie de gezondheid kan schaden. Wilchem heeft de klant geadviseerd in de te nemen stappen richting de verzekering en op het gebied van de te nemen maatregelen in huis.

Aanpak en creëren veilige werksituatie

Aan de hand van de kwikdampmeting is een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens is Wilchem begonnen met het plaatsen van equipment (ventilatoren, slangen, kwikzuiger en lampen).

Hierbij is het erg belangrijk dat de gehele woning goed geventileerd blijft om de aanwezige concentratie kwikdamp laag te houden.

Verwijderen kwik

De waargenomen kwik is met behulp van een afzuigventilator door de gehele woonkamer verwijderd.

Tevens is een deel van de vloer in de woonkamer gedemonteerd en deel voor deel gereinigd. Hierbij is geconstateerd dat er onder de vloer nog een aanzienlijke hoeveelheid kwik aanwezig was. Dit is op dezelfde manier verwijderd. Na de reinigingswerkzaamheden zijn de ondervloer en vloer/muur verbinding nog behandeld met een specialistisch seal middel. Na het uitvoeren van de werkzaamheden is de gehele woning geventileerd om de nog aanwezige kwikdamp uit de woning te verdrijven

 

Tot slot wordt bij ieder kwikincident een eindmeting verricht om vast te stellen dat alle kwikvervuiling uit de woning verwijderd is. Alle kwikhoudende voorwerpen evenals de kwikstofzuiger worden vervolgens verpakt en afgevoerd naar een erkend verwerker.