Zoeken

Overpompen

Zodra er schade of lekkage aan bijvoorbeeld een container wordt geconstateerd of de container niet meer voldoet aan de keuringseisen, starten wij het overpompen.

vloeistof overpompen

Zodra er schade of lekkage aan een container wordt geconstateerd of de container niet meer voldoet aan de keuringseisen, starten wij het overpompen.

Zodra is vastgesteld dat overpompen noodzakelijk is, onderzoeken we welk product zich in de tank bevindt. Voordat we beginnen, wordt er een gedetailleerd Plan van Aanpak opgesteld aan de hand van het SDS, door de veiligheidsadviseur en eventueel de projectleider. Dit kan variëren van levensmiddelen tot gevaarlijke stoffen zoals bijtende, giftige, brandbare of milieugevaarlijke stoffen. Voorbeelden van deze producten zijn druivenpitolie, arachideolie, benzine, methanol, enzovoort.

Wij beschikken over diverse pompen om verschillende producten veilig over te pompen. We hebben lucht aangedreven pompen die geaard kunnen worden of geschikt zijn voor het overpompen van warme producten tot 95 graden Celsius. Daarnaast hebben we een ATEX-gecertificeerde pomp (explosieveilig). Voor het overpompen van kleinere verpakkingen zoals vaatjes of IBC’s maken we vaak gebruik van elektrisch aangedreven staafpompen.

Afhankelijk van het product kiezen we of er een dampretourleiding gebruikt wordt. Dit is een gesloten systeem waardoor schadelijke dampen niet in het milieu terechtkomen. De pompwerkzaamheden kunnen ook met onafhankelijke ademlucht uitgevoerd worden, zoals perslucht of overdruk. We raadplegen altijd het Veiligheidsinformatieblad (SDS) om te bepalen of dit noodzakelijk of wenselijk is. Veiligheid staat hierbij voorop om schadelijke gevolgen voor mens en milieu van de stoffen te vermijden.

Overpompwerkzaamheden kunnen plaatsvinden aan boord van een schip, aan de kade of op een andere locatie waar de klant problemen ondervindt. Wij komen naar de betreffende locatie met al het benodigde materieel. Indien nodig kunnen wij een vervangende tankcontainer regelen vanuit ons netwerk. Na het overpompen moet de lege tank gereinigd worden bij een erkend reinigingsstation. Ook onze pompen en slangen worden voor de volgende inzet gereinigd bij een erkend reinigingsstation.

Onze medewerkers worden uitgerust met veiligheidskleding zoals een 5-Safety overall, overdrukpak of chemiepak, afhankelijk van de situatie.

Bodemsanering

Indien er sprake is van een ongeval waarbij het product op de bodem is vrijgekomen, verzorgen wij ook de bodemsanering. Een externe bodemdeskundige (om belangenverstrengelingen te voorkomen) bepaalt in hoeverre de afgraving moet plaatsvinden. Ook hiervoor beschikken wij over het benodigde materieel.

Inspectie

Wij voeren ook inspecties uit op beladen containers en tankcontainers. Hierbij controleren we onder andere of het mangatdeksel en de pakkingen lekvrij zijn. Onze medewerkers zijn getraind in het gebruik van ademlucht en hebben de technische kennis van tankcontainers. Soms is overpompen niet nodig en kunnen we de klant een andere efficiënte oplossing bieden.