Zoeken

Innovaties

Vanaf onze oprichting is veel tijd en energie gestoken in verbeteringen in werkwijze, technieken en methodieken. Ook denken wij mee met onze opdrachtgevers ten aanzien van het op de markt brengen van noviteiten.

Anti kijkfile schermen

Verkeersongevallen trekken de aandacht van andere weggebruikers. De meeste bestuurders van voertuigen ontkomen niet aan de natuurlijke drang om te kijken naar andermans ellende en ongevallen op andere rijbanen, kijkfile en gevaarlijke situaties zijn vaak het gevolg. Het echter niet goed opletten op de voorganger door het "even omkijken" naar een ander verkeersongeval is levensgevaarlijk!

Lees meer

Incident Management Container (IMC)

In het kader van het Project Fileproof (2007) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft Wilchem nagedacht over slimme oplossingen om file veroorzaakt door incidenten terug te dringen.

Lees meer