Zoeken
warehousing

Warehousing

Wij staan 24/7 en 365 dagen per jaar klaar om calamiteiten op te lossen in en rondom een opslag faciliteit

Warehousing van gevaarlijke stoffen gaat gepaard met aanzienlijke risico's, zoals: chemische reactie tussen verschillende stoffen, lekkages, morsingen, incidenten met bijvoorbeeld de heftruck. Wij zijn 24/7 bereikbaar en snel ter plaatse om dergelijke incidenten te beheersen.

Warehousing

Het opslaan van gevaarlijke stoffen in een warehouse is een complexe taak die gepaard gaat met aanzienlijke risico’s. Deze risico’s moeten nauwkeurig worden beheerd om de veiligheid van werknemers en het milieu te waarborgen. Brand en explosies behoren tot de meest significante gevaren, vooral bij de opslag van ontvlambare of reactieve stoffen. Daarom zijn er strikte brandveiligheidsmaatregelen van kracht, zoals branddetectie- en blussystemen, en wordt er zorgvuldig omgegaan met temperatuur controle en het voorkomen van vonkvorming.

Een ander risico is de mogelijkheid van chemische reacties, die kunnen optreden wanneer onverenigbare stoffen bij elkaar worden opgeslagen. Dit kan leiden tot de vorming van giftige gassen of zelfs explosies, wat de noodzaak benadrukt van een zorgvuldige scheiding en etikettering van stoffen volgens compatibiliteitsrichtlijnen.

Lekkages vormen een extra gevaar, met mogelijke blootstelling aan toxische materialen en milieuschade als gevolg. Opslagfaciliteiten zijn daarom uitgerust met beschermende voorzieningen en systemen voor het opvangen van lekkages om dergelijke incidenten te beheersen.

In het geval van calamiteiten, zoals lekkages en morsingen, is een goed voorbereid calamiteitenplan essentieel. Dit plan beschrijft de procedures voor het beoordelen van het gevaar, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het indammen van de lekkage, en het opruimen en decontamineren van het gebied. Alle incidenten worden gedocumenteerd en geanalyseerd om herhaling te voorkomen, waardoor een veilige werkomgeving wordt gegarandeerd en de risico’s van het opslaan van gevaarlijke stoffen worden geminimaliseerd. Wij, Wilchem, kunnen hierin als 3e partij worden opgenomen om in te schakelen tijdens calamiteiten. Wij staan 24/7 en 365 dagen per jaar klaar om calamiteiten op te lossen. 

Denk aan calamiteiten zoals: 

  • Lekkage van een IBC: Eerst maken we een gedetailleerd plan van aanpak, ruimen de lekkage op volgens de regelgeving, en voeren de stof af. We kunnen de stof ompakken of overpompen in een nieuwe, juiste verpakking en voorzien van de correcte etiketten. Afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
  • Verpakking die niet meer aan de keur voldoen: We leveren nieuwe verpakkingen, etiketteren ze opnieuw en voeren de oude verpakkingen af. Daarnaast kunnen we producten overstorten of overpompen in de nieuwe verpakkingen, waarbij we altijd UN-gekeurde verpakkingen gebruiken.
  • Schuimblusinstallatie incident: Als de schuimblusinstallatie afgaat, bedoeld of onbedoeld, en het magazijn vol staat met schuim, zorgen wij voor het opruimen en afvoeren van het schuim.

Lees hier meer over schuimblus incidenten.