Zoeken
overpompen

Stuwen en ompakken

Stuwen en ompakken van transporteenheden

Het correct stuwen en ompakken van zeecontainers is essentieel voor de veiligheid en efficiëntie van de scheepvaart. Deze processen zorgen ervoor dat goederen veilig de wereld over kunnen reizen, terwijl ze voldoen aan strikte internationale regelgeving. Wij zijn specialist in het herstuwen, ompakken en etiketteren van zeecontainers.

stuwen en ompakken

Ompakken en stuwen

Ompakken en stuwen zeecontainers 

De diversiteit van de lading in zeecontainers die onze havens binnenkomen is enorm. Havenmedewerkers, die een cruciale rol spelen in het logistieke proces, zijn speciaal opgeleid om waakzaam te zijn voor lekkages en andere potentieel gevaarlijke situaties. 

Functionarissen zijn verantwoordelijk voor de inspectie van de etikettering en verpakkingswijze van de lading. Het is essentieel dat deze voldoen aan de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code. Deze internationale richtlijnen specificeren hoe gevaarlijke goederen veilig vervoerd moeten worden over zee, of het nu gaat om verpakte goederen, bulk in tanks, of tankcontainers. 

Elke zeecontainer moet worden verzegeld en moet duidelijk geëtiketteerd zijn om de aard van de gevaarlijke lading aan te geven. Indien de etikettering niet correct is uitgevoerd, is het noodzakelijk dat de container wordt gemeten op de aanwezigheid van schadelijke gassen en/of dampen, opnieuw wordt beladen, gezekerd, juist geëtiketteerd, en tot slot verzegeld. 

Regelmatig worden er tijdens controles van controlerende instanties zeecontainers afgekeurd omdat er om verschillende redenen iets mis is met de lading en/of etikettering. Deze wordt dan apart gezet door de terminal om in orde te worden gemaakt door onze operationeel medewerkers. Ons team wordt wekelijks meerdere keren ingeschakeld om zeecontainers te herstuwen en opnieuw te etiketteren. Om dit proces veilig en efficiënt uit te kunnen voeren zijn onze voertuigen ruim uitgerust met gasmeetapparatuur, gereedschap en een grote diversiteit aan middelen om de lading correct te kunnen zekeren. De lading kan met zorg worden gelost met onze eigen moderne heftruck die we zelf meenemen naar locatie met de speciaal ingerichte dieplader. Dit team staat altijd onder leiding van een ADR veiligheidsadviseur die goed op de hoogte is van de actuele regelgeving omtrent de behandeling van gevaarlijke goederen en alle medewerkers zijn opgeleid en gespecialiseerd in de behandeling van gevaarlijke goederen. 

Ompakken en stuwen van andere transporteenheden 

Ook bij goederen die niet in een zeecontainer worden vervoerd kan onze hulp ingeschakeld worden. 

Het komt ook voor dat goederen in bijvoorbeeld een ferrytrailer worden vervoerd en niet goed gestuwd staan conform de wetgeving. Wij dragen dan ook zorg voor juiste stuwage en etikettering. 

Deze kan naar wens ook gesloten worden met een zegel. Ook bij andere transporteenheden die extra aandacht nodig hebben bij het zekeren van de lading kunnen wij ingeschakeld worden. 

Dit zorgt ervoor dat alle ladingen voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en klaar zijn voor een veilige reis over zee, per spoor of over de weg. Onze toewijding aan veiligheid en nauwkeurigheid garandeert dat de integriteit van de lading en de naleving van de regelgeving altijd onze hoogste prioriteit hebben.