Zoeken
ompakken gevaarlijke stoffen

Ompakken van (niet-) gevaarlijke stoffen

Wilchem verricht dagelijks ompakwerkzaamheden, inspecties en reparaties aan (tank)containers. Hierbij moet worden gedacht aan containers die zijn geblokkeerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Of het hierbij gaat om foutieve kenmerking of etikettering, onjuiste stuwing of een beschadigde container met lekkage, Wilchem heeft voor elke situatie de oplossing. De maritieme kernactiviteiten van Wilchem vinden veelal plaats in het havengebied van Rotterdam. Daarnaast zijn wij ook snel ter plaatse in internationale havengebieden zoals Antwerpen en Zeebrugge.

Ompakken van (niet-) gevaarlijke stoffen

Het ompakken van (niet-) gevaarlijke stoffen is een belangrijke procedure die wordt toegepast om de veiligheid te waarborgen tijdens transport, opslag en gebruik. Situaties waarin ompakken nodig kan zijn, omvatten onder andere: een beschadigde verpakking; een lekkende verpakking of een verpakking voldoet niet aan de eisen van de juiste wet- en regelgeving. 

Het ompakken van gevaarlijke én niet-gevaarlijke stoffen houdt in dat de stoffen van de ene verpakking naar de andere worden overgebracht. Vaak met als doel de verpakking te verbeteren; aan te passen aan specifieke transport- of opslagvereisten; of voor het inperken van risico’s om de gevaarlijke stoffen te kunnen vervoeren naar een erkend verwerker. Of lekkende verpakkingen die omgepakt moeten worden voor verder vervoer naar een klant.

Wij werken met goed opgeleid personeel die bekend zijn met de eigenschappen en de wet- en regelgeving van gevaarlijke stoffen. Daarbij staat veiligheid voorop en werken wij met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Je kunt ons altijd inschakelen voor:

  • Ompakken onbekende chemicaliën van bijvoorbeeld een dumping;
  • Lekkage van chemicaliën;
  • Ompakken van lekkende verpakkingen;
  • Ompakken van beschadigde verpakking;
  • Ompakken van verpakkingen welke niet meer in de keur zitten.

Overpompen en overladen van containers en tankcontainers

Het overpompen en overladen van containers en tankcontainers behoort ook tot onze werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd door een team van specialisten. 

Overpompen van (tank)containers kan nodig zijn bij:

  • Lekkende tankcontainer/flexitank;
  • Defect of schade aan (tank)container;
  • Tankcontainer uit de keur;
  • Onjuiste (tank)container.

Het overpompen en overladen van containers en tankcontainers vereist professioneel materieel en specialisten om een efficiënte en veilige oplossing te waarborgen. Wij staan 24/7 paraat om deze incidenten veilig op te lossen. Alleen bij lekkage is het nodig om dit 24/7 uit te voeren. Overige kan planmatig uitgevoerd worden.