Zoeken
lekkage lading aan boord

Lekkages

Lekkages van een lading aan boord voor (niet-) gevaarlijke goederen

Wanneer er een lekkage van een (niet)- gevaarlijke stof wordt aangetroffen, zijn aanvullende maatregelen vereist. De lading wordt omgepakt en voorzien van de juiste etiketten om verder vervoer mogelijk te maken.

lekkage lading aan boord

Lekkage van (niet-) gevaarlijke stoffen van een container

Bij het ontdekken van een lekkage van gevaarlijke stoffen in een zeecontainer is het cruciaal om direct actie te ondernemen om de veiligheid van medewerkers en het milieu te waarborgen. We volgen een gestructureerde aanpak om het probleem effectief aan te pakken.

Allereerst wordt een gedetailleerd Plan van Aanpak opgesteld waarin de aard van de lekkage en de betrokken stoffen worden beschreven. De container wordt vervolgens op een vloeistofdichte vloer of lekbak geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. Een gespecialiseerd team, uitgerust met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, komt daarna in actie. Zij beoordelen de situatie en ruimen de lekkage op volgens veilige procedures.

Na het opruimen wordt de lading zorgvuldig omgepakt in nieuwe verpakkingen en voorzien van de correcte etiketten volgens de IMDG-code. Alle genomen stappen worden nauwkeurig gedocumenteerd om een gedetailleerd rapport op te stellen. Dit rapport wordt beoordeeld door bevoegde instanties, zoals de ILenT, milieudienst en havendienst. Na goedkeuring wordt de container vrijgegeven voor vervolgtransport.

Deze aanpak zorgt ervoor dat lekkages van (niet-) gevaarlijke stoffen snel en veilig worden beheerd, met minimale impact op mens en milieu.

Incident lekkende container - Wilchem lost het op

Lekkende container aan boord van een schip

Een container aan boord van een schip kan bijvoorbeeld op een celgeleider terechtkomen en lekraken. Zie de video hieronder.

Op de foto’s is te zien dat olie van een lekgeraakte container in de gangway catwalks en lasingbays zijn terechtgekomen. Ook is een deel van de olie op de kade terechtgekomen. Als eerste wordt in zo’n situatie de situatie veiliggesteld en worden kolken en leidingwerk leeggezogen om milieuschade te beperken. Daarna gaat het schoonmaakwerk aan boord en op de kade van start.