Zoeken

Incidenten met (oppervlakte) water

Oppervlaktewaterverontreiniging kan door diverse oorzaken ontstaan. Een veelvoorkomend scenario is dat olie, als gevolg van een lekkage op het wegdek, in de riolering belandt en zo het oppervlaktewater bereikt. Om ernstige vervuiling te voorkomen, inspecteren wij consequent of er olie van het wegdek naar de riolering is gelekt bij een incident. Dit stelt ons in staat om snel en effectief in te grijpen.

skimmer en vacuumwagen.jpg

Wateroverlast

Bij extreme regenval kan het voorkomen dat het water niet adequaat afgevoerd wordt. Dit resulteert in overbelaste afwateringssystemen, volgelopen tunnelbakken en significante waterophoping op wegen. In dergelijke situaties grijpen wij in met gespecialiseerd materieel, waaronder een vacuümwagen, om het overtollige of vervuilde water efficiënt te verwijderen.

Reinigen olielekkage oppervlaktewater

Het verwijderen van een (olie-)lekkage op het water vereist een zorgvuldige beoordeling van verschillende factoren. De keuze van de in te zetten middelen hangt af van de weersomstandigheden, de omvang van het verontreinigde gebied en de aard van de olie. Methoden kunnen variëren van fysieke barrières zoals olieschermen tot absorberende materialen en gespecialiseerde apparatuur voor olie-opruiming. Het doel is altijd om de impact op het milieu te minimaliseren en de veiligheid van de waterwegen te waarborgen.

Oliebooms

Het gebruik van oliebooms is een effectieve methode om de verspreiding van een olielekkage op het water te beperken. Deze drijvende, absorberende barrières zorgen ervoor dat het vervuilde gebied niet groter wordt. Het is cruciaal dat er voldoende wind is wanneer oliebooms worden ingezet; de wind drijft de olie namelijk richting de booms, waardoor de absorptie van de olie geoptimaliseerd wordt en verdere verspreiding voorkomen.

Olieabsorptiedoeken

Olieabsorptiedoeken zijn een praktische oplossing voor het absorberen van lekkages op moeilijk bereikbare locaties, zoals sloten of langs de waterkant. Deze doeken worden ook toegepast op het wegdek, vooral op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor een wegdekreiniger. Het doel is om te voorkomen dat olie naar de riolering stroomt en uiteindelijk in het oppervlaktewater belandt, waardoor verdere vervuiling wordt tegengegaan.

Skimmer

De skimmer is een efficiënt apparaat voor het opruimen van olielekkages, vooral op locaties waar genoeg ruimte is om een vacuümwagen nabij de waterkant te positioneren. Het apparaat maakt gebruik van roterende schijven die de olie van het water scheiden. De afgezogen olie wordt opgevangen in de vacuümwagen, terwijl het gezuiverde water terugvloeit naar het oppervlaktewater. In tegenstelling tot oliebooms, is de werking van de skimmer onafhankelijk van weersomstandigheden.

Oliekerende schermen

Oliekerende schermen worden gebruikt wanneer oliebooms alleen niet volstaan om de verspreiding van vervuiling te beperken. Wij passen deze schermen toe om een olielekkage effectief in te dammen. Vervolgens wordt de olie met behulp van een skimmer en vacuümwagen van het wateroppervlak verwijderd, waardoor de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.

Kolken

Straatkolken en trottoirkolken zijn essentieel voor de afvoer van regenwater. Ze zijn doorgaans verbonden met het rioolstelsel, maar kunnen ook direct op oppervlaktewater lozen. Verstoppingen door vuil of bladeren kunnen leiden tot wateroverlast. Wij pakken dit probleem aan door verstopte kolken te legen en grondig te reinigen, waardoor de normale waterafvoer hersteld wordt.