icon-arrow-right
HomeIncident Management

Incident Management

Met onze dienst Incident Management bieden we een totaalpakket aan maatregelen waarmee we na een incident de oorspronkelijke situatie zo snel mogelijk herstellen. Ook beperken we de gevolgen van een incident om verdere schade te voorkomen. Op deze pagina kun je de volgende informatie vinden:

Wat is Incident Management? (betekenis)

Incident Management (IM) betreft het gehele pakket aan maatregelen dat na een ongewoon voorval (incident) de reguliere situatie herstelt. Hierdoor wordt verdere milieu- en economische schade zoveel als mogelijk beperkt.  

 

Incident management voorkomt o.a. dat:

-           Gevaarlijke situaties en/of ongevallen ontstaan 

-           Wegdekschade ontstaat 

-           Claims ontstaan als gevolg van bovenstaande items 

-           Imagoschade van opdrachtgever ontstaat 

  

Tevens probeert Wilchem oorzaken te achterhalen en te registreren zodat: 

-           Preventieve maatregelen geïmplementeerd kunnen worden 

-           Mogelijke schade verhaald kan worden 

 

Wat is incident management

Incident management proces

Het incident management proces van Wilchem is erop gericht om incidenten o.a. bij bedrijven, in het verkeer, op het water en op het spoor, zo snel mogelijk op te lossen. Het liefst met weinig tot geen negatieve effecten, zodat situaties er weer uitzien zoals vanouds. 

 

Incident management proces

Incident management proces beschrijving

1. Melding incident 0800-8702020

 • Uitvraag melding door meldkamer volgens een vast protocol.
 • Wat is er gebeurd, zijn er gevaarlijke stoffen betrokken
 • Waar is het, hoe ziet de locatie eruit
 • Wanneer heeft het incident plaatsgevonden (prioriteit bepalen)
 • Wie is er betrokken en op locatie aanwezig (opdrachtgever, omgevingsdienst, hulpdiensten etc.)

 

2. Aansturing medewerkers en materieel

 • Responsetijd bepalen o.b.v. prioriteit
 • Dichtstbijzijnde gekwalificeerde medewerker oproepen
 • Benodigd materieel en materiaal aansturen

3. Veiligstellen locatie

 • Inventariseren aanwezige risico’s
 • Beveiligen incidentlocatie
 • Indien nodig opschalen (aanvullende medewerkers en materieel afroepen)
 • Informeren bevoegd gezag

 

4. Herstelwerkzaamheden uitvoeren

 • Beheersbaar maken aanwezige risico’s
 • Reinigingswerkzaamheden
 • Schadeherstel (wegdek, wegmeubilair, OV, signaalgevers etc.)

 

5. Onderzoek naar mogelijke oorzaak t.b.v. schadeverhaal

 • Foto’s maken van de situatie en werkzaamheden
 • Gegevens betrokken voertuigen / personen vastleggen
 • Indien mogelijk getuigenverklaringen opnemen

 

6. Afronding incident op locatie

 • Afvoeren afvalstoffen
 • Verkeersmaatregelen verwijderen
 • Locatie vrijgeven

 

7. Rapportage incident

 • Meldingsgegevens
 • Inventarisatie locatie
 • Registratie werkzaamheden
 • Afronding en advies
 • Afvalstoffengegevens

Incident management checklist

Op het moment wanneer er een incident voorkomt is het van groot belang dat er direct op een juiste manier wordt gehandeld. Hieronder kun je een handige (algemene) checklist vinden die gebruikt kan worden wanneer een incident afspeelt. 

 

Incident management checklist

Incident management opleiding / Incident management training

Mocht u of één van uw medewerkers een incident management opleiding of training willen volgen, dan bent u bij Wilchem op het juiste adres. Wilchem verzorgt diverse opleidingen en cursussen gerelateerd aan IM. Men kan bijvoorbeeld getraind worden in het herkennen van gevaarlijke situaties en gevaarlijke stoffen of een training ‘eerste maatregelen bij ongewone voorvallen’ volgen. Meer informatie kun je vinden bij training/advies.

Innovatief Incident Management 

Wilchem is al jaren een innovator in de wereld van IM. Het is voor ons vanzelfsprekend om op basis van onze expertise proactief te werken aan oplossingen. Zo ontwikkelden wij o.a. calamiteitenschermen om kijkers bij een calamiteit op afstand te houden en een mobiele lekbak welke ingezet wordt bij lekkende containers.  

Voor een project hebben wij onlangs nog een hulpstuk ontwikkeld voor het machinaal reinigen onder hoge druk vanaf de Manitou. 

Incident management services

De IM-services die Wilchem biedt zijn: 

-       Ongelukken op de weg (Incidenten op de weg) 

-       Incidenten op het oppervlaktewater 

-       Incidenten in de haven 

-       Incidenten op het spoor 

-       Incidenten bij bedrijven 

-       Internationaal 

-       Gevaarlijke stoffen 

+