Zoeken

Gebruikersvoorwaarden

TODO

Algemeen

De site www.volkerwessels.com wordt beheerd door Koninklijke Volker Wessels Stevin nv, ("VolkerWessels"). Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VolkerWessels. Deze disclaimer kan door VolkerWessels worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. VolkerWessels neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat VolkerWessels niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.