icon-arrow-right
HomeIncident managementOngelukken op de weg

Ongelukken op de weg veilig, snel en effectief aanpakken?

Ongelukken op de weg veilig, snel en effectief aanpakken? Dit noemen we ook wel: incident management verkeer. Wilchem is dagelijks te vinden op de weg om tal van werkzaamheden uit te voeren. Onze vakmensen zijn getraind om deze werkzaamheden onder de meest uiteenlopende omstandigheden veilig en professioneel uit te voeren. 

Wegdek reinigen

 

Regelmatig wordt Wilchem ingeschakeld bij het reinigen van het wegdek in geval van:

-        Oliesporen, olievlekken, dieselsporen

-        Lekkages van hydraulische olie, carterolie, motorolie, koelvloeistof, verf, latex, chemicaliën

-        Brandresten na een autobrand, bloedvlekken, grafitty, frituurvet, enzovoort

 

wegdek reinigen

Wegdekreiniger

Wilchem heeft verschillende wegdekreinigers. Elk type heeft zijn eigen ‘specialiteiten’. Welke wegdekreiniger ingezet zal worden bij het reinigen van een wegdek hangt af van verschillende factoren, waaronder het soort wegdek en verontreiniging. Een voorbeeld hiervan is de warmwater wegdekreiniger. Deze wordt ingezet bij moeilijk te verwijderen verontreinigingen zoals palmolie. 

 

wegdekreiniger

Soorten wegdek

De wegen die Wilchem reinigt, zijn meestal van ZOAB, DAB, beton of bestrating. Het spreekt voor zich dat Wilchem per weg bekijkt welke wegdekreiniger ingezet moet worden.

Zeer open astfalt beton (ZOAB)

De meeste snelwegen in Nederland zijn geasfalteerd met zoab. Zoab staat voor: zeer open asfalt beton en wordt soms ook wel fluisterasfalt genoemd. Dit omdat zoab geluid absorbeert.

 

De open structuur van het asfalt is kenmerkend voor met zoab geasfalteerde wegen. Hierdoor stroomt water sneller weg waardoor gladheid door water beperkt wordt. Hierdoor komt er nauwelijks spoorvorming voor. Zoab heeft echter een kortere levensduur en de toplaag beschadigt sneller. Met name bij strenge vorst kom je dit tegen (vorstschade aan het wegdek).

vorstschade aan het wegdek

Dicht asfalt beton (DAB)

Dicht Asfalt Beton wordt met name gebruikt bij provinciale wegen, stadswegen en wegen buiten de bebouwde kom. Omdat dab het water niet goed kwijt kan, is wateroverlast op dab vaak aan de orde. Wilchem kan dit met de vacuümwagen wegpompen zodat gevaarlijke situaties en verkeersopstoppingen zo snel mogelijk beheersbaar en opgelost kunnen worden.

Betonwegen

Betonwegen bestaan uit grote betonplaten. Ook hier is de afwatering meestal niet optimaal. Wilchem biedt de dienst om ook dit wegdek te reinigen. 

Bestrating klinkerwegen

Bestrating met klinkers vraagt weer een andere vorm van reiniging. Klinkerwegen vindt men vooral binnen de bebouwde kom.

 

Reinigen van de weg

Naast het type wegdek, is ook de mate en soort van verontreiniging van belang om te bepalen welk materieel ingezet dient te worden.

Oliespoor melden op de weg

Een oliespoor verwijderen of olie op het wegdek verwijderen is een vak apart. Wanneer er een melding van een oliespoor op het wegdek bij ons binnenkomt, is het dan ook van belang te weten om welke soort olie het gaat. Zo kan Wilchem het oliespoor opruimen met de inzet van het juiste materieel. Helaas is het niet altijd bekend om welk type olie het gaat. Daarom zullen onze specialisten in geval van oliesporen ter plaatse nauwkeurig beoordelen om welke olie of eventuele gevaarlijke stof het gaat. Zelf olievlekken verwijderen of olie verwijderen van straat? Waag je er niet aan en laat het door één van onze specialisten doen.

Kennis van lekkages en olievlekken verwijderen op de weg

De machinisten op onze wegdekreinigers, weten als geen ander wat ze in moeten zetten om de gevolgen van de vele soorten van lekkages op het wegdek in te perken en te reinigen. Doordat Wilchem beschikt over al het benodigde materieel, zijn wij in staat om het wegdek veilig, doortastend en efficiënt te reinigen. Wij stellen alles in het werk om de gevolgen van de vervuiling op het wegdek te beperken waardoor het verkeer weer zo snel mogelijk kan doorstromen. Zo wordt onnodige filevorming voorkomen. En nog belangrijker; de situatie op de weg is weer veilig.

 

olievlekken verwijderen op de weg

Calamiteitenlekbak

Wanneer er op de weg een lekkage is ontstaan door bijvoorbeeld een vrachtwagen met een tankcontainer waarvan de afsluitklep is gaan lekken, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Speciaal voor dit soort lekkages heeft Wilchem de calamiteitenlekbak voor op de weg ontwikkeld. Deze is bedoeld voor beschadigde (tank)containers die niet op normale wijze verder getransporteerd kunnen worden. Wij takelen de lekkende container in de lekbak waardoor de gevolgen van de lekkage zo snel mogelijk ingeperkt worden. Pas dan kan men beginnen met het asfalt reinigen

Verkeersmaatregelen treffen

Tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen om een ongeluk of incident op de weg zo snel mogelijk te isoleren en een veilig werkvak te creëren. Zo kunnen de hulpdiensten hun werk op een veilige manier uitvoeren.

Ongeluk snelweg

Wanneer er een incident in het verkeer, zoals bijvoorbeeld een ongeluk op de snelweg, heeft plaatsgevonden, moeten er zo snel mogelijk verkeersmaatregelen getroffen worden. Wilchem werkt door het hele land en kan vanuit verschillende locaties snel ter plaatse zijn.

Ongeluk snelweg

Geplande werkzaamheden

Ook wanneer er geplande werkzaamheden aan de weg zijn, wordt Wilchem regelmatig gevraagd om verkeersmaatregelen te treffen.

Wilchem heeft meerdere actiewagens, tekstwagens, botsabsorbers en overig materieel om bij een incident op de weg een veilige situatie te kunnen waarborgen.

Herstelwerkzaamheden

Wilchem vertrekt altijd als laatste…

Als de hulpdiensten vertrekken, blijven onze mensen ter plaatse om te zorgen dat de weg schoon wordt gemaakt en eventuele schade wordt hersteld. Denk hierbij aan schade aan geleiderails, gaten in het asfalt, beschadigde verkeersborden en ander wegmeubilair.

Glad wegdek

Last van een glad wegdek? Waar nodig kan Wilchem ingezet worden ten behoeve van gladheidsbestrijding. Omdat wij over zwaar materieel beschikken, zijn wij in staat dikke lagen ijs van het asfalt te ‘schrapen’. Voor een normale sneeuwschuiver zijn deze ijslagen te dik.

Wateroverlast oplossingen

Bij wateroverlast op de weg kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Wilchem gaat met de vacuümwagen ter plaatse om water af te zuigen zodat het wegdek zo snel mogelijk weer begaanbaar wordt.

 

Ook in tunnels kan wateroverlast ontstaan. Onder een tunnel bevindt zich een zogenaamde tunnelbak. Als het, water om welke reden dan ook, niet meer wegloopt, moet de tunnelbak leeggepompt worden. Vooral in regenachtige periodes of bij plotselinge heftige regenval is dit regelmatig aan de orde.

Herstelwerkzaamheden voor bruggen

Wilchem heeft in de afgelopen jaren diverse projecten bij bruggen uitgevoerd. Met name incidenten met slagbomen (slagboom brug) of het vervangen van houten balken in de brug behoren hierbij tot onze werkzaamheden.

 

herstelwerkzaamheden aan bruggen

Calamiteitenscherm

Wie heeft er niet over gelezen; kijkersfiles! Niets is vervelender dan wanneer nieuwsgierige kijkers bij een ernstig incident de situatie nog verder ontregelen. Er dreigen kijkersfiles te ontstaan en het gevaar op ongelukken in deze files is groot. Wilchem heeft calamiteitenschermen ontwikkeld om incidenten af te schermen welke onderdeel zijn van incident management. De anti-zichtschermen bieden privacy en veiligheid ter plaatse en voorkomen onnodige files. Inmiddels worden onze schermen breed ingezet, ze zijn immers voor meerdere zaken toepasbaar dan alleen voor ongelukken op de weg

Opleidingen

Al onze mensen hebben minimaal een opleiding Vakman Verkeersmaatregelen (BRL9101) en zijn tevens Verkeersregelaar. Daarnaast beschikken zij allen over kennis van gevaarlijke stoffen die ook bij het reinigen van de weg van belang is. Meer informatie over ons trainingscentrum. 

+