icon-arrow-right
HomeDienstenGevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Wilchem beschikt over ruime ervaring om de meest uiteenlopende incidenten adequaat op te lossen. Kwaliteit, veiligheid, zorgvuldigheid en aandacht voor het milieu staan daarbij centraal.

Verpompen van vloeibare chemicaliën

Chemicaliën die brandbaar, giftig, bijtend en milieugevaarlijk zijn, vragen om een veilige en zorgvuldige behandeling. Wilchem beschikt over een groot aantal pompen waarmee op locatie tot wel 95% van alle vloeibare chemicaliën kan worden verpompt. Ook beschikken we over verschillende ‘Food-grade’-pompen, waarmee we levensmiddelen en farmaceutische producten kunnen afvoeren. Dankzij onze eigen mobiele Safety en Salvage Units voorzien we onze medewerkers op locatie van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aanpak bodemverontreiniging

Bij bodemverontreiniging door bijvoorbeeld een lekgeslagen brandstoftank gaan we direct voor u aan de slag. Dit alles conform artikel 30 van de Wet Bodem Bescherming (WBB). Hierin staat dat bij een nieuw geval van bodemverontreiniging onmiddellijk maatregelen genomen dienen te worden. Wij nemen hierbij uw zorgen uit handen. We informeren de bevoegde instanties, voeren de sanering uit, nemen nacontrolemonsters (conform BRL), herstellen de saneringslocatie met bouwstoffen die voldoen aan de eisen en stellen een bodemrapportage op. Om de objectiviteit te waarborgen schakelen we daartoe een gecertificeerde milieukundige in.

Specialistische reiniging

Specialistische reiniging vraagt om kennis van zaken van chemicaliën, effecten van temperatuur en toe te passen materieel. Wij zorgen altijd voor de juiste mensen en materieel op de gewenste locatie. Wilchem is aangesloten bij de Stichting Industriële Reiniging (SIR). Wij voeren hogedrukvloeistofreinigingen uit conform de bestaande regelgeving.

Projecten

Alle projecten
+